Li Bucchi di Bunifàziu sò turrend’a faiddà la mattessi linga

di Riccardo Mura
Arimani in Tèmpiu v’è statu un abboju stóricu tra una diligazioni di lu guvelnu cossu e li síndachi di l’Unioni di li Comuni di la Gaddura di Supra. Tantu pa’ cumincià, dungjunu a faiddatu la linga soja, ca lu gadduresu di lianti, ca lu di punenti, ca lu cossu supranu e ca lu suttanu, e tutti si sò cumpresi unu cu l’altu chena difficultai. Si sò cumpresi unu cu l’altu no solu pa’ la pareta linguística ma palteppiú palchí si ‘ulíani cumprindí.
Còssica e Saldingja pa’ midd’e midd’anni, insemb’a l’ísuli di mezu e a l’ísuli tuscani, sò sempri stati un arcipèlagu. E li proi di chistu fattu li ‘idimu dungja dí illu paisaggju, illi pianti e l’animali, illi monumenti preistórichi, illi ‘nnommi e cungjommi di li passoni, illa linga chi faéddani. Ill’ultimi dui séculi, pa’ li búrruli di la Stória, dui nazioni chi no sò li nostri ani turratu inn’una fruntera chistu caminu d’ea chi ci à sempri aunitu. Li búrruli sò divintati tràgichi candu, tra lu 1940 e lu 1943, tra Gaddura e Còssica v’era finzamenti un fronti di gherra.

Abali è tempu di paci. Abali è tempu chi li Bucchi di Bunifàziu tòrriani a faiddà la mattessi linga. Lu Paltitu di li Saldi no à paldutu tempu. Dui anni fa aemu prummossu l’abboju stóricu di Badesi tra li diligazioni di li dui guvelni. Fiddolu di chidda dí è l’Assóziu Sardegna-Corsica e l’alti ‘ncontri tra imprindidori cossi e saldi. Un altu risultatu impultanti di chista azioni di pulítica internaziunali è l’abboju d’arimani, undi lu presidenti di l’Unioni – lu síndacu di Locusantu Austinu Pirredda – à ammintatu a tutti chi “lu ponti chi auni chistu dui ísuli sureddi è la linga” e innant’a chistu ponti à di caminà una gjinirazioni noa di steddi saldi e cossi plurilíngui e cosmupoliti. In chistu sensu, una di l’azioni ch’aran’a esse fissati illu protocollo d’intesa è la criazioni di unu scàmbiu linguísticu-culturali tra studenti gadduresi e cossi. È la meddu manera pa’ liacci a paru: da una cunniscènzia comuna, un viaggju, un amistai, un amori, un família, un’impresa si frabbichiggja una societai noa.

Sia noi di lu Paltitu di li Saldi sia lu paltitu di Femu a Corsica rasgiunemu sempri di Saldingja e Còssica com’e nazioni e com’e stati. Cun chistu miramentu, cridimu chi sia nizissàriu allalgà l’intesa puru a Sassari, Poltu Turra, Madalena, Casteddusaldu e Sétini. È pal chistu muttiu chi ill’altículu 4 di la nostra prupposta di la Calta di Locu di la Ripúbbrica di Saldingja emu mintuatu lu “cossu saldu” tra li linghi naziunali di Saldingja. Comu ci à mintuatu arimani Denis Luciani e Saveriu Luciani, la primma cosa di fa è chi c’emu di “ricunnosce com’e fratelli”. Si avveru emu a cori la linga gadduresa, l’aemu di rinfulzà, ricunniscendi chi lu sassaresu e l’alti linghi saldu-cossi fàcini palti di lu mattessi sistema linguísticu e póni aé la mattessi grafia e pianificazioni linguística. Par aé lu rispettu pulíticu, culturali e legislativu di la rialitai saldu-cossa, in Saldingja com’e in Europa, aemu di rasgiunà cun curaggju di Linga Cossa di Saldingja, o puru di Saldu Gadduresu e Turritanu (lu ‘nnommu no è cussí impultanti, bast’e chi vi punimu afficcu!) Un passu fundamintali arà a esse la criazioni d’una càttidra di Linga Cossa e Saldu-Cossa ill’Univelsitai di Sàssari e d’una di Linga Salda e Saldu-Cossa ill’Univelsitai di Corte.

1 comment for “Li Bucchi di Bunifàziu sò turrend’a faiddà la mattessi linga

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.